Kachin Alliance

 http://kachinalliance.blogspot.com/?zx=4450e10c2ebec487

Latest Post

Kachins in Myitkyina raise Kachin national flags

Kachins in Myitkyina raise Kachin national flags at half mast, pray and mourn for the fallen cadets from the Kachin Independence Army’s Military Academy. …[Readmore]

Advocacy ngu ai hpa rai ta

? Advocacy ဆိုတာေလးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ Maran Jawgun ရဲ႕ Advocacy ဆိုတာေလးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ မရွင္းတာရွိရင္ သူ႕ေမးပါရွင္႕။Advocacy ဆိုတာ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေ၀ေပးျခင္းထက္…[Readmore]

Myenmung US hkring mang ning nan Scot Marciel US state department salang wa hte hkrum sai

  Kachin Alliance  February 22 at 6:05pm ·  Kachin Alliance ning baw , mu madu hte myubaw sang ning baw ni Myenmung US hkring mang ning…[Readmore]

Our Vission and A ctivities

Mission The mission of Kachin Alliance is to eradicate human rights abuses suffered by the Kachin ethnic minorities and to promote justice, equality and peace for the…[Readmore]

Kachin Alliance A Labau Kadun

May, 26-27, 2012 hta Amerika na Wunpawng amyu sha ni hku n-na amyu sha lam yan hta ta gindun let grau tang du ai hku rau galaw sa wa lu na matu Kachin Alliance hpe…[Readmore]

Advertisements

Kachin Alliance

Kachin alliance USA

ဗမာတစ္က်ပ္၊ ကခ်င္တစ္က်ပ္ဆိုုတာထက္ပိုုတဲ့ အရာေတြ အမ်ားႀကီး//Lapmyi sha gaw hpa ndi

 

 
ၠLet My People Go

ဣသေရလ လူမ်ိဳးေတာ္အတြက္ အဲဂုုတၱဳမွာ ကၽြန္ခံခဲ့ရျခင္းဟာ သူတိုု႔ဆီက အင္ဂ်င္နီယာ၊ စာေပ၊ အႏုုပညာ ၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ ဒႆနေဗဒ၊ အစရွိတဲ့ ပညာေတြကိုု သင္ယူႏိုုင္ဖိုု႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုုရားသခင္က ဣသေရလ လူမ်ိဳးေတာ္ကိုု ႏိုုင္ငံတစ္ခုုေပးၿပီး လူမ်ိဳးႀကီးအေနနဲ႔ ရပ္တည္ေစခ်င္တာပါ။

ျမန္မာႏိုုင္ငံ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့တာ သူတိုု႔ဆီက အမ်ားႀကီးသင္ယူခဲ့ၾကရတယ္။ ဗမာစာသည္ တိုု႔စာ၊ ဗမာစကားသည္ တိုု႔စကားဆိုုတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံေအာက္မွာ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ အဂၤလိပ္စာ၊ အဂၤလိပ္စကားကိုု တတ္ေအာင္သင္ယူေလ့လာႏိုုင္ခဲ့တယ္။ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္ (ႏုု-အက္တလီက ဖြတ္ၾကား)။

ကၽြန္ခံျခင္း၊ ကၽြန္ျပဳခံရျခင္းကိုု ေကာင္းတယ္လိုု႔ မဆိုုလိုုပါ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔မွာ သင္ယူခဲ့ရတာအမ်ားႀကီး။ အခ်ိန္တန္တဲ့အခါ ကၽြန္ျပဳခံျခင္းက မလြတ္ေျမာက္ပဲ ေနဖိုု႔ ဘယ္သူက တားႏိုုင္မွာတဲ့လဲ။ ဘုုရားသခင္ခ်ိန္းခ်က္ေတာ္မူၿပီးတဲ့အရာကိုု မည္သည့္တန္ခိုုးကမွ တားဆီးလိုု႔မရႏိုုင္ပါ။ ေပျဖစ္တဲ့အခါ တူရဲ႕အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြကိုု ေလ့လာထားကာမွ ေတာလည္ရာခရီးမွာ ခံႏိုုင္မွာ။

ငါတိုု႔တစ္ေတြ (၆၆)ႏွစ္ဆိုုတဲ့ ဆယ္စုုႏွစ္ေတြေက်ာ္ျဖတ္လာတဲ့ခရီးမွာ က်က်န္ခဲ့တာေတြ၊ ခ်ခ်န္ခဲ့တာေတြ၊ ေနာက္ခ်န္ခံခဲ့ရတာေတြ၊ လွမ္းမယူႏိုုင္ခဲ့တာေတြ အမ်ားႀကီး၊ အမ်ားႀကီးကိုုက်န္ပါေသးတယ္။ ဗမာတစ္က်ပ္၊ ကခ်င္တစ္က်ပ္ဆိုုတာထက္ပိုုတဲ့ အရာေတြ အမ်ားႀကီး။

အဲဒီအတြက္ ငါတိုု႔မွာ လြတ္လပ္ေရးလိုုတယ္။ ထြက္ေျမာက္ျခင္း လိုုတယ္။ ခါနန္ျပည္လိုုတယ္။ နိမိတ္လကၡဏာ ဆယ္ပါးျပဖိုု႔ ဒီေန႔ တရားမွ်တျခင္းကိုု လိုုလားတဲ့သူေတြအားလံုုးရဲ႕တာ၀န္။

ဆိုုင္းျမတ္ေနာ္

Seng Myat Naw Palawng's photo.
Seng Myat Naw Palawng's photo.

 
Labels:
 

Older Post

ဤ လူမ်ဳိး သည္ က်ေနာ့္ လူမ်ဳိး

ဤ လူမ်ဳိး သည္ က်ေနာ့္ လူမ်ဳိး

Tu Lar

ဤ လူမ်ဳိး သည္ က်ေနာ့္ လူမ်ဳိး။
ဤ ေဒသ သည္ က်ေနာ့္ ေဒသ။
ဤ တပ္မေတာ္ သည္ က်ေနာ့္ တပ္မေတာ္။
ဤ သယံဇာသ သည္ က်ေနာ္တို႔ သယံဇာသ။
အသင္ သူစိမ္း သည္
အဘယ္ေၾကာင္း မ်ား
က်ေနာ့္ လူမ်ိဳးကို ေစာ္ကား၊ အႏုိင္က်င့္။
က်ေနာ့္ နယ္ေျမထဲ က်ဳးေက်ာ္။
က်ေနာ့္ တပ္မေတာ္ ကို ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္။
က်ေနာ့္ တို႔ သယံဇာသ ကို
ေလာဘ ရမက္ေတြနဲ႔ မနာလို မက္ေမာ ေနရ ပါ သနည္း။ ?????????

URGENT PRESS RELEASE 3rd JANUARY 2014

URGENT PRESS RELEASE 3rd JANUARY 2014

KACHIN NATIONAL ORGANIZATION DEMAND UNCONDITIONAL RELEASE OF ALL KACHIN POLITICAL PRISONERS

Today, the Kachin National Organization (KNO) expressed concern that the Burmese government is continuing to arrest and sentence fellow Kachins for their political belief at alarmingly high rates in Kachin State despite the Burmese government declared sweeping amnesty on Tuesday 31st December 2013 that it would have “no more political prisoners” by year-end.

Although, The Kachin National Organisation welcomes the release of some political prisoners, but Ms Bawk Ja Lum Nyoi, a prominent land rights activist and head of the National Democratic Force (NDF) party in Kachin State, is still in jail since she was arrested on July 18, 2013 with politically motivated case to handicap her political career.

Many innocent Kachin Internal Displaced People (IDPs) from displacement camps along the Burmese government controlled administrative town in Kachin State were being arrested and sentenced with falsely accused cases in Kachin State by Burmese Military Command influence Court in Myitkyina, Kachin State.

Two Kachin IDPs, Brang Yung and Lahpai Gam, had their sentences increased from 2 to 7 years in jail on Thursday 19th December 2013. They had already served 2 years sentence before their sentence have been unlawfully extended. Likewise, La Ring and Zau Bawk are still in the police custody, waiting to hear their final verdict for accusing to support the Kachin Independence Army.
Since the Myitkyina Court has powerless to practice the rule of law, the Northern Military Command Office ordered to predetermine political sensitive cases and its verdicts, according to the local people.

“We cannot find the mutual trust with the Thein Sein’s Government, if The Burmese Government is still using the article 17/1, the Unlawful Association Acts to arrest innocent Kachin nationalities. I am very please for the families of political prisoners who have been released, but we must remind ourselves that they should not be in the prison at the first place. International communities must understand and standing up for ‘conditional release term’ and condemn the Burmese Government’s the release and re-arrest policy. I would like to request the EU Foreign Policy Chief, Catherine Ashton to put pressure on President Thein Sein to release all the Kachin Political prisoners ”, said Mr. Hkanhpa Tu Sadan, General Secretary of Kachin National Council (KNC), Kachin National Organisation.

The Burma’s political reform and transition to democracy must be inclusive.

For media contact:
1). Mr. Hkanhpa Sadan, General Secretary, Kachin National Council, Kachin National Organization (KNO) Phone: 0044 7944 240 774

2). Ms. Lashi Kai Htang, Deputy Foreign Affairs of The Kachin National Organization (KNO) Phone: 0044 7920 826 694

happy new year 2014

wish a happy new year

2011 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 1,700 times in 2011. If it were a cable car, it would take about 28 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.